Παρατήρηση: Basidioradulum radula (Fr.) Nobles (90441)

Ονομασίες

Ταυτοποιήθηκε οπτικά: on aspen, a little bit old
Με χρήση αναφορών
Βάσει μικροσκοπικών στοιχείων

Παρακαλούμε συνδεθείτε για να προτείνετε δικά σας ονόματα και να ψηφίσετε για τα υπάρχοντα ονόματα.

Eye3 5c6eddec590837031337afa65c6dae3ed8064bcb49913610a8e8567612a7f4e4 = Επιλογή του παρατηρητή
Eyes3 f2fd2c9d8b69e743ac1ff2cb38c5633900ff9ac4c4a7c047078b9f1769373936 = Τρέχουσα κοινή αποδοχή

Σχόλια

Προσθήκη σχόλιο
Κανείς δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

δημιουργήθηκε: 2012-03-20 08:30:07 CST (-0500)
Last τροποποιήθηκε: 2012-03-20 08:30:10 CST (-0500)
αναγνώσθηκε: 42 φορές, τελευταία αναγνώσθηκε: 2015-07-07 04:52:21 CDT (-0400)
Εμφάνισηαρχείο καταγραφής


Μεταφράστηκε στα ελληνικά από Άγγελος Παπαδημητρίου: Aggelos(Xanthi), nathan, jason