Αρχείο Δραστηριοτήτων

436787
2014-07-24: Eric Smith (esmith)
Παρατήρηση Created
last year, 2014-07-24
436777
φωτογραφία προστέθηκε.
last year, 2014-07-24
Τοποθεσία Created από Dan Molter
last year, 2014-07-24
436756
2014-07-24: Erlon (Herbert Baker)
Name proposed by IGSafonov: Aureoboletus auriporus (Peck) Pouzar
last year, 2014-07-24
436765
2014-07-24: Erlon (Herbert Baker)
Παρατήρηση Created
last year, 2014-07-24
436214
2014-07-23: mushy
Name proposed by mushy: Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul.
last year, 2014-07-24
Παρατήρηση Destroyed
last year, 2014-07-24
436741
2014-07-24: Elsa (pinknailsgirl)
Παρατήρηση Created
last year, 2014-07-24
436738
2014-07-24: Elsa (pinknailsgirl)
Παρατήρηση Created
last year, 2014-07-24
436634
2014-07-24: Eva Skific (Evica)
σχόλιο προστέθηκε από τον/την Dave W: At least…
last year, 2014-07-24
436695
2014-07-24: Eva Skific (Evica)
Name proposed by Evica: Amanita spreta (Peck) Sacc.
last year, 2014-07-24
436716
2014-07-24: Eva Skific (Evica)
Name proposed by Evica: Russula claroflava Grove. ss. Melz, & Zv., J. Schff.
last year, 2014-07-24
436719
2014-07-24: Eva Skific (Evica)
Name proposed by Evica: Lactarius tabidus Fr.
last year, 2014-07-24
436723
φωτογραφία προστέθηκε.
last year, 2014-07-24
436704
2014-07-24: Eva Skific (Evica)
φωτογραφία προστέθηκε.
last year, 2014-07-24
436702
2014-07-24: Eva Skific (Evica)
φωτογραφία προστέθηκε.
last year, 2014-07-24


Μεταφράστηκε στα ελληνικά από Άγγελος Παπαδημητρίου: Aggelos(Xanthi), nathan, jason