Αρχείο Δραστηριοτήτων

405208
Name proposed by Alan Rockefeller: Phaeoclavulina cyanocephala (Berk. & M.A. Curtis) Giachini
last year, 2014-02-22
Παρατήρηση Destroyed
last year, 2014-02-22
405011
2014-02-21: Tangich
Name proposed by Dave W: Lepista tarda (Peck) Murrill
last year, 2014-02-22
396313
2014-01-04: Elsa (pinknailsgirl)
Consensus changed from: Mycena (Pers.) Roussel
last year, 2014-02-22
Τοποθεσία Created από Chris Hay
last year, 2014-02-22
Name proposed by Mycowalt: Guepinia helvelloides (DC.) Fr.
last year, 2014-02-22
405218
σχόλιο προστέθηκε από τον/την Andrew: Graphis scripta & friends
last year, 2014-02-22
283349
2012-11-15: Nelly (Nelly Chemaly)
Name proposed by Pulk: Gymnopus (Pers.) Roussel
last year, 2014-02-22
405211
φωτογραφία προστέθηκε.
last year, 2014-02-22
όνομα ενημερώθηκε από τον/την Mycowalt.
last year, 2014-02-22
405124
Consensus changed from: Mycena (Pers.) Roussel
last year, 2014-02-22
όνομα ενημερώθηκε από τον/την Mycowalt.
last year, 2014-02-22
404717
σχόλιο προστέθηκε από τον/την Jonathan M: if this is even a rhizopus
last year, 2014-02-22
Όνομα Created από Erlon
last year, 2014-02-22
όνομα ενημερώθηκε από τον/την Herbert Baker.
last year, 2014-02-22
Παρατήρηση Destroyed
last year, 2014-02-22
317023
Name proposed by Amanita virosa: Peziza ammophila Durieu & Lév.
last year, 2014-02-22


Μεταφράστηκε στα ελληνικά από Άγγελος Παπαδημητρίου: Aggelos(Xanthi), nathan, jason