Observation 88182: Psilocybe subaeruginosa Cleland
When: 2011-04-26
No herbarium specimen

Notes: ITS:

CTATGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTTGAGGTCAAATTGTCATTATGTGCTGTCCGAATGAACGGA
CGGTTAGAAGCAGCTTCAACCCATTGAGAGCAGACGTCCACGGCGTAGATAATTATCACACCAATAGACGGTCCACAGCG
GGCAGCCGGCTAATGCATTTAAGGGGAGCTGACATCTCGAGAGAAGCCGGCAAAAGACCCCCAAGTCCAAGCCATTACAC
AAGCTAACAAAAGCTGGTAAGGTTGAGAATTTAATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGG
TGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCG
AGAGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATAGTTTATAGGCATAAAGCCATAAGATACATTCTGTTACATTCTTTG
GGGTATATGAAAACGTAGAGCGCCGAAAAACCTTTAACTTGAAGGACAAGTCCCTCTCCTATCCAGTTTCAACGTCTACA
AAAGGTGCACAGGTGGAGATATAAAGATGACAGGCGAGCACATGCCCCCGAGAGGACCAGCTACAACCACGCCAAAGTTA
TTCAATAATGATCCTTCCGCAGGTCACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTACTTCCTCTAATGACCAAGAA

From http://www.shroomery.org/...

Species Lists

Images

315149
IMG_1174.pixi.jpg
Spores 1000x
200928
psub1.jpg
Copyright © 2011 Feelers
315125
IMG_1110.JPG
Cheilocystidia 200x squash mount
315126
IMG_1112.pixi.jpg
Cheilocystidia squash mount 600x
315127
IMG_1140.JPG
Cheilocystidia 600x
315144
IMG_1156.JPG
Pleurocystidia 600x
315145
IMG_1158.JPG
Pleurocystidia 600x
333219
IMG_1189.JPG
Pleurocystidia 600x
333220
IMG_1190.JPG
Pleurocystidia 600x
333221
IMG_1193.JPG
Pleurocystidia 600x

Proposed Names

Please login to propose your own names and vote on existing names.

Eye3 = Observer’s choice
Eyes3 = Current consensus

Comments

Add Comment
Now in genbank
By: Alan Rockefeller (Alan Rockefeller)
2013-03-12 12:29:11 AEDT (+1100)
.
By: Danny Newman (myxomop)
2012-02-25 03:22:56 AEDT (+1100)

big ’un…
By: Debbie Viess (amanitarita)
2012-02-25 02:43:18 AEDT (+1100)

Created: 2012-02-25 00:50:58 AEDT (+1100)
Last modified: 2013-03-12 22:25:22 AEDT (+1100)
Viewed: 297 times, last viewed: 2017-05-20 23:40:25 AEST (+1000)
Show Log