Observation 88182: Psilocybe subaeruginosa Cleland
When: 2011-04-26
No herbarium specimen

Notes: ITS:

CTATGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTTGAGGTCAAATTGTCATTATGTGCTGTCCGAATGAACGGA
CGGTTAGAAGCAGCTTCAACCCATTGAGAGCAGACGTCCACGGCGTAGATAATTATCACACCAATAGACGGTCCACAGCG
GGCAGCCGGCTAATGCATTTAAGGGGAGCTGACATCTCGAGAGAAGCCGGCAAAAGACCCCCAAGTCCAAGCCATTACAC
AAGCTAACAAAAGCTGGTAAGGTTGAGAATTTAATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGG
TGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCG
AGAGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATAGTTTATAGGCATAAAGCCATAAGATACATTCTGTTACATTCTTTG
GGGTATATGAAAACGTAGAGCGCCGAAAAACCTTTAACTTGAAGGACAAGTCCCTCTCCTATCCAGTTTCAACGTCTACA
AAAGGTGCACAGGTGGAGATATAAAGATGACAGGCGAGCACATGCCCCCGAGAGGACCAGCTACAACCACGCCAAAGTTA
TTCAATAATGATCCTTCCGCAGGTCACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTACTTCCTCTAATGACCAAGAA

From http://www.shroomery.org/...

Species Lists

Images

315149
IMG_1174.pixi.jpg
Spores 1000x
200928
psub1.jpg
Copyright © 2011 Feelers
315125
IMG_1110.JPG
Cheilocystidia 200x squash mount
315126
IMG_1112.pixi.jpg
Cheilocystidia squash mount 600x
315127
IMG_1140.JPG
Cheilocystidia 600x
315144
IMG_1156.JPG
Pleurocystidia 600x
315145
IMG_1158.JPG
Pleurocystidia 600x
333219
IMG_1189.JPG
Pleurocystidia 600x
333220
IMG_1190.JPG
Pleurocystidia 600x
333221
IMG_1193.JPG
Pleurocystidia 600x

Proposed Names

Please login to propose your own names and vote on existing names.

Eye3 = Observer’s choice
Eyes3 = Current consensus

Comments

Add Comment
Now in genbank
By: Alan Rockefeller (Alan Rockefeller)
2013-03-11 21:29:11 CDT (-0400)
.
By: Danny Newman (myxomop)
2012-02-24 11:22:56 CST (-0500)

big ’un…
By: Debbie Viess (amanitarita)
2012-02-24 10:43:18 CST (-0500)

Created: 2012-02-24 08:50:58 CST (-0500)
Last modified: 2013-03-12 07:25:22 CDT (-0400)
Viewed: 304 times, last viewed: 2017-08-03 13:13:08 CDT (-0400)
Show Log