Observation 88182: Psilocybe subaeruginosa Cleland

When: 2011-04-26

Collection location: Melbourne, Victoria, Australia [Click for map]

Who: Alan Rockefeller (Alan Rockefeller)

No specimen available

Notes:
ITS:

CTATGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTTGAGGTCAAATTGTCATTATGTGCTGTCCGAATGAACGGA
CGGTTAGAAGCAGCTTCAACCCATTGAGAGCAGACGTCCACGGCGTAGATAATTATCACACCAATAGACGGTCCACAGCG
GGCAGCCGGCTAATGCATTTAAGGGGAGCTGACATCTCGAGAGAAGCCGGCAAAAGACCCCCAAGTCCAAGCCATTACAC
AAGCTAACAAAAGCTGGTAAGGTTGAGAATTTAATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGG
TGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCG
AGAGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATAGTTTATAGGCATAAAGCCATAAGATACATTCTGTTACATTCTTTG
GGGTATATGAAAACGTAGAGCGCCGAAAAACCTTTAACTTGAAGGACAAGTCCCTCTCCTATCCAGTTTCAACGTCTACA
AAAGGTGCACAGGTGGAGATATAAAGATGACAGGCGAGCACATGCCCCCGAGAGGACCAGCTACAACCACGCCAAAGTTA
TTCAATAATGATCCTTCCGCAGGTCACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTACTTCCTCTAATGACCAAGAA

From http://www.shroomery.org/...

Species Lists

Images

315149
IMG_1174.pixi.jpg
Spores 1000x
200928
psub1.jpg
Copyright © 2011 Feelers
315125
IMG_1110.JPG
Cheilocystidia 200x squash mount
315126
IMG_1112.pixi.jpg
Cheilocystidia squash mount 600x
315127
IMG_1140.JPG
Cheilocystidia 600x
315144
IMG_1156.JPG
Pleurocystidia 600x
315145
IMG_1158.JPG
Pleurocystidia 600x
333219
IMG_1189.JPG
Pleurocystidia 600x
333220
IMG_1190.JPG
Pleurocystidia 600x
333221
IMG_1193.JPG
Pleurocystidia 600x

Proposed Names

Please login to propose your own names and vote on existing names.

Eye3 = Observer’s choice
Eyes3 = Current consensus

Comments

Add Comment
Now in genbank
By: Alan Rockefeller (Alan Rockefeller)
2013-03-12 01:29:11 UTC (+0000)
.
By: Danny Newman (myxomop)
2012-02-24 16:22:56 UTC (+0000)

big ’un…
By: Debbie Viess (amanitarita)
2012-02-24 15:43:18 UTC (+0000)

Created: 2012-02-24 13:50:58 UTC (+0000)
Last modified: 2013-03-12 11:25:22 UTC (+0000)
Viewed: 307 times, last viewed: 2018-01-12 01:08:03 UTC (+0000)
Show Log