Introduction
How To Use
How To Help
Donate
Feature Tracker
Send a Comment

Index A-Z
List Locations
List Projects

Latest:
 Changes by Users
 Images
 Comments
 Features and Fixes

Observations:
 Create Observation
 Sort by Date

Species Lists:
 Create List
 Sort by Date
 Sort by Title

Account:
 Login
 Create Account

Languages:
 Deutsch
 Ελληνικά
 English
 Español
 Français
 Italiano
 日本語
 Polski
 Português
 Русский

Glossary
Publications
Contributors
Site Stats
Translator’s Note

Colors from Black on White

Powered by:
Ruby on Rails
Preferred browser:
FireFox

Valid XHTML 1.0 Transitional

Project: 2008/2009 EOL University Species Pages Initiative

Created: 2008-10-09

Owned By: Marie Studer (Marie)

User Group: EOL University Species Pages Initiative

Admin Group: EOL University Species Pages Initiative.admin

Summary: This initiative is a collaboration among the Mushroom Observer website, five US-based Universities and EOL. It involves undergraduate students in mycology classes creating species descripton pages of fungi as part of their class work. Species description pages will be created on the Mushroom Observer website and, once reviewed and approved by the class Professor, the species pages will be posted and made public on the Encyclopedia of Life website.

See the EOL Preview Page to review what will get uploaded to EOL.

Observations: None
Images: None
Species Lists: None
Drafts: 125
 Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. (Joseph Welch (JWelchWIU))
 Acaulospora sporocarpia S.M. Berch (Charlotte (cachuter))
 Achlya ambisexualis Raper (funguy110)
 Acrasis rosea Olive & Stoian (Shirley Chio (SureLee))
 Agrocybe dura (Bolton) Singer (Joseph Welch (JWelchWIU))
 Albatrellus ovinus (Fr.) Kotl.& Pouz. (Zach Duga (zachd225))
 Albugo candida Roussel (1806) (Jen Tobener (jtobener))
 Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel (Kayla Simonson (Kayla06))
 Allomyces macrogynus (R. Emers.) R. Emers. & C.M. Wilson (Kenan (celtikman25))
 Alternaria alternata (Fr.) Keissler (Ashley Seidler-UWL (Ashley-UWL))
 Amanita muscaria (L.) Lam. (Jake Cox (jakecox7))
 Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (Andy Hart (hartski))
 Armillaria nabsnona T.J.Volk & Burdsall (Tom Volk (TomVolk))
 Armillaria tabescens (Scop.) Emel (Vani Gujuluva (vcguju))
 Aspergillus flavus Link (Justin Beams (nautiqueswi))
 Aspergillus fumigatus Fresen. (Justin Beams (nautiqueswi))
 Aspergillus niger Tiegh. (Bryan Metzger (B.Metzger))
 Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud (Anne Kendall (AHKendallUWL))
 Beauveria Vuill. (Allison Venegas (aav100))
 Boletus edulis Bull. (Lauren Z (Renhj19))
 Bondarzewia berkeleyi (Fr.) Sing. (Karl Richte (Richters))
 Bremia lactucae Regel (Chris Ahlgren (All Grin))
 Bridgeoporus nobilissimus (W.B. Cooke) T.J. Volk, Burds. & Ammirati (Bryan Metzger (B.Metzger))
 Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout (sgruszka)
 Ceratobasidium D.P. Rogers (tmadsen)
 Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (Matthew Foltz (matthewfoltz))
 Coccidioides immitis (G.W.) Stiles (Audreyona Chavez (ChavezUWL))
 Coelomomyces (Hannah (hlwoo))
 Coelomomyces psorophorae Couch, (1945) (Hannah (hlwoo))
 Coelomomyces punctatus Couch & H.R. Dodge (1947) (Hannah (hlwoo))
 Comatricha Preuss (Jason Liu (jgliu))
 Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (Melinda Mundt (MelindaM))
 Coprinopsis atramentaria (Bul.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Steve (sdevriesuwl))
 Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (Zach Duga (zachd225))
 Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Cryptococcus neoformans (Sanfelice) Vuillemin var. neoformans (Ashley Seidler-UWL (Ashley-UWL))
 Cryptoporus volvatus (Peck) Shear (Lauren Z (Renhj19))
 Cytospora Ehrenb. (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Dacrymyces palmatus (Schwein.) Burt (Angie Ratekin (almeda))
 Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (Melinda Mundt (MelindaM))
 Dictyostelium discoideum Raper, K.B. (Megan Nash (megan.nash))
 Entoleuca mammata (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron and Miloch (1930) (Brandon (BrewCrew2321))
 Fistulina hepatica (Schaeff.) With. (Neeraj (Neeraj P B))
 Fusarium graminearum Schwabe (sgruszka)
 Galerina autumnalis (Peck) A.H. Sm. & Singer (Karl Richte (Richters))
 Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (Kayla Simonson (Kayla06))
 Gomphidius roseus (Fr.) Fr. (Joseph Welch (JWelchWIU))
 Gomphus floccosus (Schwein.) Singer (scott (scottszukalski))
 Grifola frondosa (Dicks.) Gray (Jake Cox (jakecox7))
 Gymnopilus spectabilis (Fr., Singer) J. Holec (Jake Cox (jakecox7))
 Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill (Casey Whyte (Whyte91185))
 Gymnosporangium juniperi-virginianae Schweinitz (Tiana Wong (tmwong))
 Gymnosporangium nidus (James Onstad (jonstad))
 Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. (Thomas Bauer (bauerman05))
 Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev & Singer (Angie Ratekin (almeda))
 Hemileia vastatrix Berk. & Broome (Colin Teo (teo))
 Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo (scott (scottszukalski))
 Histoplasma capsulatum (April Heisler (April-UWL))
 Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. (melina kozanitas (MykoMeko))
 Irpex lacteus (Fr.) Fr. (Dan Anderson (Danderson))
 Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. (Justin Beams (nautiqueswi))
 Labyrinthula terrestris D.M. Bigelow, M.W. Olsen & Gilb (Shirley Chio (SureLee))
 Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (kjetil henderson (kjetil))
 Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. (sharonlee)
 Lepiota subincarnata J.E. Lange (Kaylyn VonGlahn (Kaylyn-uwl))
 Leucopaxillus albissimus (Peck) Singer (Neeraj (Neeraj P B))
 Lycoperdon perlatum Pers. (kjetil henderson (kjetil))
 Madurella mycetomatis (Rachel UW-L (campbell.rach))
 Malassezia furfur (C.P. Robin) Baill. (Samantha Heiking (SamH-UWL))
 Malassezia pachydermatis (Weidman) C.W. Dodge (Ashley Ashbeck (ashbeck.ashl))
 Melampsora epitea (Winsie (wcarroll84))
 Microsporum canis E. Bodin ex. Gueg (1902) (Brandon (BrewCrew2321))
 Microsporum gypseum (E. Bodin) Guiart & Grigoraki (Steve (sdevriesuwl))
 Microsporum nanum (Stephanie Battjes (sbattjes))
 Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda (Matthew Foltz (matthewfoltz))
 Neonectria faginata (M.L. Lohman, A.M.J. Watson & Ayers) Castl. & Rossman (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Oxyporus populinus (Schumach.) Donk (Todd (toddseverson))
 Panaeolopsis Singer (Darvin DeShazer (darv))
 Penicillium marneffei Segretain (1960) (Kaylyn VonGlahn (Kaylyn-uwl))
 Penicillium roqueforti Thom (Joshua Laurila (joshlaurila-uwl))
 Penicillium vulpinum (Cooke & Massee) Seifert & Samson (Brittany Wagman (bhwagman))
 Peronospora (Chris Ahlgren (All Grin))
 Phakopsora pachyrhizi (Edwin Acosta (edwin.acosta10))
 Phallus ravenelii Berk. & Curt. (jered (jdluedke))
 Phanerochaete chrysosporium Burds. (Garryn Skurulsky (Garryn))
 Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov (Kyle Tiefenthaler (K Tief))
 Phleogena faginea (Fr.) Link (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Phytophthora infestans Mont. de Bary (Gia-Phong Vu (giaphongvu))
 Phytophthora palmivora E.J. Butler (Gia-Phong Vu (giaphongvu))
 Pilobolus Tode (robina ahmad ghafoor (robinaahmad))
 Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (jered (jdluedke))
 Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (Dan Anderson (Danderson))
 Polyporus admirabilis Peck (Justin Beams (nautiqueswi))
 Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer (Kyle Tiefenthaler (K Tief))
 Polyporus elegans Bull. (Casey Whyte (Whyte91185))
 Psilocybe caerulescens Murrill (Samantha Heiking (SamH-UWL))
 Psilocybe cubensis (Earle) Singer (Jake Cox (jakecox7))
 Psilocybe guilartensis Guzmán (Rachel UW-L (campbell.rach))
 Puccinia coronata Corda (Lee Dietterich (leedietterich))
 Puccinia graminis (Joshua St. Louis (jhlouis))
 Puccinia menthae Pers. (Samuel Perez (PoisonousMushroom))
 Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill (Mark Gryczka (msg103))
 Rhizopogon salebrosus A.H. Sm. (Tom Bruns (pogon))
 Rhizopus arrhizus A. Fisch. (April Heisler (April-UWL))
 Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill (Julia (julicab123))
 Rhodotorula gracilis Rennerf. (Stephanie Battjes (sbattjes))
 Rozella allomycis F.K. Faust (1937) (Jen Tobener (jtobener))
 Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen (Ji Eun (Joy) Shim (jeshim88))
 Saprolegnia Nees (funguy110)
 Schizophyllum commune Fr. (Thomas Bauer (bauerman05))
 Schizosaccharomyces octosporus Beij., Zentbl. Bakt. ParasitKde, Abt. II 16: 49 (1897) (sharonlee)
 Schizosaccharomyces pombe Lindner (Nicole Crummett (nmcrum))
 Sirococcus clavigignenti-juglandacearum N.B. Nair, Kostichka & J.E. Kuntze (Jordan Zachritz (DrMcTreemie1))
 Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) S. Hughes (Joshua Laurila (joshlaurila-uwl))
 Stemonitis Gled. (Vani Gujuluva (vcguju))
 Suillus pungens Thiers & A.H. Sm. (Tom Bruns (pogon))
 Termitomyces microcarpus (Berk. & Broome) R. Heim (dinomartins)
 Thraustochytrium (Ji Eun (Joy) Shim (jeshim88))
 Trametes versicolor (L.) Lloyd (Matthew Foltz (matthewfoltz))
 Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (Andy Hart (hartski))
 Trichophyton equinum (Gedoelst) (Audreyona Chavez (ChavezUWL))
 Trichosporon beigelii (Küchenm. & Rabenh.) Vuill (Ashley Ashbeck (ashbeck.ashl))
No one has commented yet. Add Comment


Created: 2008-10-09 16:48:32 CDT (-0400)
Last modified: 2009-10-06 22:55:03 CDT (-0400)