Αρχείο Δραστηριοτήτων

961660
Σχόλιο προστέθηκε από τον/την image sharer: Wow -
3 minutes ago
961686
2018-11-14: vsumycologylab
Παρατήρηση Created
3 minutes ago
961460
2018-11-14: HajduH
Name proposed by image sharer: Pluteus Fr.
13 minutes ago
959940
2018-11-10: Pgrunow
Name proposed by Pgrunow: Armillaria sinapina Bérubé & Dessur.
37 minutes ago
961678
Παρατήρηση Created
38 minutes ago
944295
2018-10-13: Pgrunow
Name proposed by Pgrunow: Gymnopilus aeruginosus-luteofolius clade sensu Guzmán-Dávalos
an hour ago
961591
Name proposed by cmcassidy: Entolomataceae Kotl. & Pouzar
an hour ago
961586
Name proposed by cmcassidy: Gymnopus sect. Levipedes
an hour ago
961636
2018-11-14: drnebula
Name proposed by cmcassidy: Amanita stirps Muscaria
an hour ago
961648
2018-11-14: drnebula
Name proposed by Alan Rockefeller: Lepista tarda (Peck) Murrill
an hour ago
961633
2018-11-13: drnebula
Name proposed by cmcassidy: Amanita lavendula group
an hour ago


Μεταφράστηκε στα ελληνικά από Άγγελος Παπαδημητρίου: Aggelos(Xanthi), nathan, Joseph D. Cohen, jason